Steve's Homepage
http://www.steves-homepage.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Satellite >> TV Guide >> November football on ART Sports
http://www.steves-homepage.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1162508356

Message started by Steve on Nov 2nd, 2006, 10:59pm

Title: November football on ART Sports
Post by Steve on Nov 2nd, 2006, 10:59pm

Saturday 4th November

Fulham V Everton KO 12:45 - Art Sport 3

Bolton V Wigan KO 15:00 - Art Sport 5
Charlton V Man City KO 15:00 - Art Sport 2
Liverpool V Reading KO 15:00 - Art Sport 3
Man Utd V Portsmouty KO 15:00 - Art Sport 4
Watford V Middlesbrough KO 15:00 - Art Sport 1

Newcastle V Sheffield Utd KO 17:15 - Art Sport 3

Sunday 5th November

West Ham V Arsenal KO 13:30 - Art Sport 4

Aston Villa V Blackburn KO 15:00 - Art Sport 3

Tottenham V Chelsea KO 16:00 - Art Sport 4

Saturday 11th November

Man City V Newcastle K/O12:45- Art Sport 3

Chelsea V Watford KO 15:00 - Art Sport 3
Everton V Aston Villa KO 15:00 - Art Sport 4
Middlesbrough V West Ham KO 15:00 - Art Sport 5
Portsmouth V Fulham KO 15:00- Art Sport 6
Sheffield Utd V Bolton KO 15:00 - Art Sport 2
Wigan V Charlton KO 15:00 - Art Sport 1

Blackburn V Man Utd KO 17:15 - Art Sport 4

Sunday 12th Nov

Reading v Tottenham KO 13:30 - Art Sport 4

Arsenal v Liverpool KO 16:00 - Art Sport 4

Saturday 18th November

Man City v Fulham KO 12:45 - Art Sport 3

Arsenal v Newcastle KO 15:00 - Art Sport 4
Chelsea v West Ham KO 15:00 - Art Sport 3
Everton v Bolton KO 15:00 - Art Sport 6
Portsmouth v Watford KO 15:00 - Art Sport 2
Reading v Charlton KO 15:00 - Art Sport 1
Sheffield United v Man Utd KO 15:00 - Art Sport 5

Middlesbrough v Liverpool KO 17:15 - Art Sport 4

Sunday 19th November

Wigan v Aston Villa KO 13:30 - Art Sport 4

Blackburn v Tottenham KO 16:00 - Art Sport 4

Saturday 25th November

Charlton v Everton KO 12:45 - Art Sport 3

Aston Villa v Middlesbrough KO 15:00 - Art Sport 3
Fulham v Reading KO 15:00 - Art Sport 2
Liverpool v Man City KO 15:00 - Art Sport 4
West Ham v Sheffield United Art Sport 6

Bolton v Arsenal KO 17:15 - Art Sport 4

Sunday 26th November

Newcastle v Portsmouth KO 13:30 - Art Sport 4

Tottenham v Wigan Athletic KO 15:00 - Art Sport 3

Man United v Chelsea KO 16:00 - Art Sport 4

Tuesday 28th November

Watford v Sheffield United KO 20:00 - Art Sport 4

Wednesday 29th November

Aston Villa v Man City KO 20:00 - Art Sport 2
Fulham v Arsenal KO 20:00 - Art Sport 6
Liverpool v Portsmouth KO 20:00 - Art Sport 3
Man United v Everton KO 20:00 - Art Sport 5
Bolton v Chelsea KO 20:00 - Art Sport 4

Steve's Homepage » Powered by YaBB 2.1!
YaBB © 2000-2005. All Rights Reserved.